Egeskov Markedsforenings ledelse består af et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse til at forestå den daglige drift.

mand

Formand
Brian Nyhus
briannyhus@gmail.com
Tlf. 61 65 87 69

mand

Næstformand
Jan Andersen
Tlf. 22 43 81 13

kvinde

Kasserer
Jette Granhøj
granhoj@mail.tele.dk
Tlf. 30 31 60 92

kvinde

Sekretær
Dorete Hansen
doretehansen@gmail.com
Tlf. 20 52 33 21

mand

Medlem
Morten Pedersen
Tlf. 28 86 23 25

kvinde

Medlem
Jan Mortensen
Tlf. 51 91 93 91

kvinde

Medlem
Birthe Raun
Tlf. 27 62 12 69

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af bestyrelsen og to personer fra hver af de tilsluttede foreninger (medlemmer), hvoraf minimum en skal være fra bestyrelsen i den tilsluttede forening.

De udpeger to navngivende suppleanter, hvoraf minimum en skal være fra bestyrelsen i den tilsluttede foreninger.

Medlemmer af repræsentantskabet er upolitiske foreninger med skriftlige vedtægter primært hjemmehørende i Kværndrup gl. sogn.

Optagelse af nye medlemmer skal godkendes af det siddende repræsentantskab. Foreninger der søger medlemskab, skal have bestået i mindst to år. Støtteforeninger kan ikke optages.

Foreninger i repræsentantskabet:

Kværndrup Boldklub

Kværndrup IF

Kværndrup Husholdningskreds

FDF

Borger- & Erhvervsforening

Kværndrup Husflidsforening

Kværndrup Seniorklub

Kværndrup Jagtforening

Trunderup Bylaug

Egebos Venner

Egeskov Møllelaug