Egeskov Markedsforenings ledelse består af et repræsentantskab, der vælger en bestyrelse til at forestå den daglige drift.

mand

Formand
Brian Nyhus
formand@egeskovmarked.dk
Tlf. 61 65 87 69

mand

Næstformand
Morten Pedersen
telt@egeskovmarked.dk
Tlf. 28 86 23 25

kvinde

Kasserer
Jette Granhøj
kasserer@egeskovmarked.dk
Tlf. 30 31 60 92

kvinde

Sekretær
Birthe Raun
madforsyning@egeskovmarked.dk
Tlf. 27 62 12 69

mand

Medlem
Jan Mortensen
forsyning@egeskovmarked.dk
Tlf. 51 91 93 91

kvinde

Medlem
Anita Knudsen
parkering@egeskovmarked.dk

kvinde

Medlem
Maria Hviid Nielsen
personale@egeskovmarked.dk

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af bestyrelsen og to personer fra hver af de tilsluttede foreninger (medlemmer), hvoraf minimum en skal være fra bestyrelsen i den tilsluttede forening.

De udpeger to navngivende suppleanter, hvoraf minimum en skal være fra bestyrelsen i den tilsluttede foreninger.

Medlemmer af repræsentantskabet er upolitiske foreninger med skriftlige vedtægter primært hjemmehørende i Kværndrup gl. sogn.

Optagelse af nye medlemmer skal godkendes af det siddende repræsentantskab. Foreninger der søger medlemskab, skal have bestået i mindst to år. Støtteforeninger kan ikke optages.

Foreninger i repræsentantskabet:

Kværndrup Boldklub

Kværndrup IF

Egeskov Møllelaug

FDF

Borger- & Erhvervsforening

Kværndrup Husflidsforening

Kværndrup Seniorklub

Kværndrup Jagtforening

Trunderup Bylaug

Egebos Venner