Markedsforeningens formål er at drive forskellige aktiviteter i tilknytning til Egeskov Marked for derved at fremskaffe midler, der anvendes til et eller flere følgende almennyttige eller almenvelgørende formål.

  • Støtte til lokaleforeninger
  • Støtte til upolitiske foreninger med socialt arbejde beliggende i Kværndrup gl. sogn
  • Støtte til udbygning og vedligeholdelse af fritidsfaciliteter, herunder medborgerhuse, kulturhuse, forsamlingshus til glæde for borgerne i Kværndrup gl. sogn
  • Støtte til indkøb af forbrugsgoder til brug i børnehaver og skoler beliggende i Kværndrup gl. sogn